top of page
Angreskjema
ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sendes til:
Trondheim Hundeskole via mail kontakt@trondheimhundeskole.no

     

     

 

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

 varer (spesifiser på linjene nedenfor)

 tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

     

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Avtalen/kjøpet ble inngått den (dato)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

 

 

Forbrukerens/forbrukernes navn:

     

 

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

     

Dato:

  

 

 

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

bottom of page