top of page
instruktørkurs.jpg
illustrasjoninst.jpg

Instruktørkurs

 

Kurset vektlegger forståelse for hunders allsidighet med hensyn på rase og individ, dermed også valg av trenings - og innlæringsmetoder. Alle instruktører og gjesteforelesere på disse områdene vil derfor ha formell undervisningskompetanse for høyskole/universitet på disse områdene, samt lang praktisk erfaring med hund og læring.

 

Vi har arrangert instruktørkurs i flere år, og tilbakemeldingene er svært gode, over

90 % svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med kurset. Dette tar vi som et tegn på at vi har satt sammen et kurs av høy kvalitet. At vi har flere kursdeltakere som får støtte til denne utdanningen som yrkesutdanning, understreker den faglige kvaliteten og allsidigheten i dette kurset.

Faglig ansvarlig er Turid Buvik som også er den som etablerte Trondheim Hundeskole. Hun har lang erfaring og har blant annet mer enn 15 års erfaring med atferdsendring på ulike dyrearter (hund, katt, hest og ulike smådyr), og bred formell universitetsutdannelse innen atferdbiologi og atferdsproblemer, gruppepsykologi, samt pedagogikk og formidling (Master og Bachelor ++). Turid også har vært faglig ansvarlig i flere forskningsprosjekter, -blant annet krefhundene med St. Olavs Hospital og Oljesøkshundene sammen med SINTEF, flerårige atferdsprosjekter med Veterinærhøyskolen /Universitetet i ÅS. Hun har jobbet med atferd og forskning på store pattedyr i 6 år bla gjennom NINA- Norsk Institutt for Naturforsking og Miljøverndepartementet.Hun har også etablert formelle hundeutdanninger i samarbeid med Skjetlein VGS og HINT.

 

Instruktørkurset går over et år, fordelt på 8 helger. Hver samling har sitt emne, og det er oppgaver forbundet med hver samling. 

Emnene er blant annet:

 • Etologi (atferd hos hund)

 • Raselære

 • Innlæring og treningsmetoder

 • Hundens helse og håndtering

 • Aktivisering og miljøtrening

 • Starte egen hundeskole

 • Hund og lovverk

 • Pedagogikk i teori og praksis

 • Veiledning og observasjon

 • Det vil også bli individuell veiledning i problemhåndtering, tilrettelegging og gjennomføring av kurs.

 

Hvorfor

 • Man lærer både seg og hunden noe nytt

 • Man kan fordype seg i noe man synes er litt interessant

 • Man får en utmerket anledning til å snakke med fagfolk, og treffe andre med samme interesse

 

Alle instruktørene er fagutdannede eller har lang erfaring og referanser hva angår trening av hund. Kursene baserer seg på oppdaterte metoder samt positiv trening og læring. Det legges også vekt på allsidig trening. Begrenset antall deltakere pr. kurs for maksimalt utbytte for deg og hunden din!

 

Prisen vil variere litt fra år til år etter hvor lenge kurset varer, hvem vi samarbeider med og hvor det holdes.

 

Kurset for 2023/2024

har oppstart helgen 23.-24. september! 

Kurset har begrensede plasser!

 

Kunne du tenkt deg å fordype deg innen hund og hundetrening som fagfelt - ikke nøl med å ta kontakt med oss! 

For påmelding / interesse, kontakt oss på e-post: 
 

kontakt@trondheimhundeskole.no

 

eller via våre facebooksider

Kurset for 2023/2024

har oppstart helgen 23.-24. september! 

bottom of page