top of page

Hva kjennetegner en god atferdskonsulent?

Det er mange som gir råd om atferdsendring fordi atferdskonsulent dessverre ikke er en beskyttet tittel. Mange tilbydere har for liten kompetanse om atferdsendring versus vanlig innlæring. En god instruktør er ikke automatisk en god atferdskonsulent. Atferdsendring krever en helt annen og dypere forståelse enn nyinnlæring, spesielt ved redde og aggressive hunder, ellers kan problemet forverres og i verste fall bli farlig for omgivelsene eller hunden selv. Altfor mange gir raske råd uten å kjenne til viktigheten av god kartlegging og solid rasekunnskap - får du råd fra en som har retriever selv er de ikke automatisk overførbare til en puddel eller terrier. God atferdsterapi handler ikke bare om å stoppe atferd der og da, men å hindre at den kommer igjen over tid og få hunden til å endre tankesett. Det handler også ofte om å gjenopprette samarbeidet mellom eier og hund uten å gå på kompromiss med god dyrevelferd. Sjekk at konsulenten din er medlem av fagorganet for atferdsterapeuter, Norsk Atferdstergruppe for Selskapsdyr (NAS), så har du større garanti for at de bruker oppdaterte metoder og er kvalifiserte.

Vi har forsøkt å lage en oppsummering av hvilken kompetanse en atferdskonsulent bør ha, slik at du kan sjekke at du får kvalifiserte råd. Ta deg tid til å sjekke, feil råd kan gjør ting verre!

 

Du finner dem oppsummert i figuren under.

Hva må et atferdsterapeut kunne.jpg
Teoretisk kunnskap

Alle atferdskonsulenter bør som minimum ha tilsvarende utdanningsserien ved NMBU- (http://nafs.no/ny-runde-med-kursserien-for-atferdskonsulenter). Dette fordi man må ha forståelse for og kjenne til ulike læringsprinsipper, være i stand til å tilegne seg kunnskap fra studier, og ikke minst forstå hundens biokjemi og grunnleggende sykdom/skade og effekten av disse. Atferdsmedisinering av dyr er en egen etterutdanning ved Norges Veterinærhøyskole, så her vil selv vanlige veterinærer ikke kjenne til hvilke medikamenter som er relevante. De vanligste medikamentene er det da også skrevet at de skal gis i kombinasjon med atferdstrening. Men selv denne basisutdanningen vil være for snau med tanke på raseforståelse og sykdomslære, så gode atferdskonsulenter har gjerne mer enn dette. Treffer du for eksempel en atferdskonsulent som snakker om korrigering og dominans, rykk i bånd eller dulte borti hunden, er dette ofte tegn på en litt utdatert eller manglende kompetanse om læring og atferd. Dette kommer også ganske raskt i konflikt med dyrevelferdsloven som tydelig sier at det ikke er lov systematisk å påføre ubehag i trening. Sjekk hvilke tips du får for å stoppe atferd eller når ting går galt, så vet du ganske fort om du får råd fra en kompetent person eller ikke.  

Praktisk kunnskap

Atferdsterapi er en praktisk kunnskap. Man kan ikke bli en god atferdskonsulent gjennom å ta kurser og teoretisk utdanning alene, det er minst like viktig å ha solid praktisk kunnskap og erfaring. For det første er atferdsendring noe helt annet enn nyinnlæring. Du må ha kunnskap om stressfri avlæring, dernest nyinnlæring med konkurrerende etablert atferd så den ikke kommer tilbake. Kort sagt handler ikke atferdsendring om kun å stoppe atferd, det er mye mer sammensatt. Hunder og mennesker er forskjellige, de lærer forskjellig, og man MÅ faktisk ha prøvd ulike metoder og sett hvordan de virker over tid. Det står forsvinnende lite i hundebøker og på nett om nettopp forskjeller i rasenes behov og læring. Det bør være en forutsetning at en atferdskyndig har bred praktisk erfaring i trening av ulike raser. Chihuahua reagerer ofte ikke på samme måte som en elghund, man må vite at noen raser vil raskt ty til aggresjon om de blir redde, og i hvert fall kjenne til at andre ikke viser det fulle omfanget av problematferden før de er 3 år eller mer.

 

Gode atferdskonsulenter jobber ofte i nettverk med andre atferdskonsulenter og veterinærer, går ofte på kurs og på denne måten sørger for å holde seg oppdatert. Jobber man alene, kan dette være ganske begrensende for muligheten til å hjelpe i de tyngste sakene.

 

Resultater

Det er viktig å vise til resultater i trening av egen hund, og da ikke konkurransesammenheng, men at man har hunder som fungerer i hverdagen. Mange atferdskonsulenter kan ha hunder de har overtatt som har problemer, men problemene bør de klare å forbedre, ellers er troverdigheten som atferdskonsulent kanskje litt tvilsom. Sjekk også rennomé og faktiske resultater. Er det en etterspurt atferdskonsulent, har de ofte hjulpet andre. Har de gjort arbeid med egen hund vil det ofte vise at de har en hund som fungerer. Har de trent andre, som også fungerer og leverer resultater er det enda viktigere. Det er viktig at det ikke er kun enkeltepisoder, men at man kan vise til resultater over tid, først da vil man ha substansen som kreves for å jobbe med atferdsendring.

En profesjonell atferdskonsulent vil aldri trene hunden for deg, fordi de vet at en god trener kan få hunden til å fungere med en person, men falle tilbake til gammel atferd raskt når den kommer tilbake til eier, fordi eieren ikke har endret seg. Det vil i de fleste tilfeller kun gi ekstra utgifter til eier, uten å endre årsaken til hundens problem. Derfor vil det å trene hunden for deg i de fleste tilfeller være litt uetisk etter vår oppfatning. Det er viktig læring for eieren å oppleve hundens endring av atferd og hvordan man selv må endre seg deretter, samtidig som man lærer mye om alle faktorene ut over selve problematferden som spiller inn når ny atferd skal innlæres.

 

Formidling

Man må også kunne vise til at man er en egnet formidler. Kort sagt kan man være så flink man bare vil, men forstår ikke hundeeierne hva som bør gjøres, blir atferdsterapien meningsløs. Formidling er en kunnskap som noen naturlig er gode på. Selv om man bør lære seg noen grunnleggende verktøy, er dette i høyeste grad egnethet, praktisk kunnskap og baserer seg på evne til å skape tillit. Det er ofte svært vanskelig å ha en hund med problemer, og da er det viktig å kunne føle at man er i trygge hender uansett alder og kjønn.

Du kan være trygg på at hos oss, som en av de større på atferdsterapi i Norge, har alle våre atferdskonsulenter den teoretiske og praktiske kompetansen som kreves. Vi har lang erfaring, og har i  tillegg publiserte studier på atferd, vi er anerkjent av både rettsvesen og politi, vi har trening av søks- og servicehunder, og vi har langt og godt samarbeid med AniCura Byåsen Dyrehospital som ofte er forutsetning for godt resultat.

 

Les mer om oss og våre kvalifikasjoner her: 

bottom of page