top of page

Kjøpsvilkår og angrerett

Se her for informasjon om rettigheter ved kjøp av kurs og angrerett.

 

Vi er i følge §9 i Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) pålagt å informere deg om dine rettigheter ved forbrukerkjøp. Angrerettloven gir deg både plikter og rettigheter.

 

Du må være over 18 år for å kjøpe kurs hos Trondheim Hundeskole av juridiske årsaker.  Er du over 15 kan du melde deg på med skriftlig samtykke  fra foreldre/ foresatt. 

Det er viktig at du gir oss tilbakemelding  så raskt du har mulignhet om du mener det er en mangel med et kurs eller tjeneste slik at vi har mulighet for å rette opp dette for deg. 

Priser og betaling

Trondheim Hundeskole har betaling av kurs ved påmelding. På enkelte kurs benyttes også faktura ved betaling. Når det faktureres ved giro, på mail eller telefon vil det påløpe et fakturagebyr. Faktura sendt på e-post – så kunden må oppgi gyldig e-post adresse ved påmelding.

Vår kursvirksomheten er fritatt for mva, alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og prisene som opplyses er inklusive alle avgifter. Det tilkommer derfor ingen ytterligere kostnader ved kjøp hos Trondheim Hundeskole.

Eventuelle bankgebyr til banken for å benytte deg av ditt betalingskort, er ikke Trondheim Hundeskoles ansvar. 

Ved bruk av  kjøpsportal benyttes www.deltager.no,  betalingsportal nets og følgelig transaksjonen være deres ansvar. 

Kurset er bindende ved påmelding, men du kan som ved annet nettkjøp heve salget innen gitte frister og ved spesielle forhold.

Angrerett

Ved kjøp av dressurkurs gjelder ikke angrerettloven på samme måte som ved kjøp av for eksempel gods på internett.


Angrerettloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:
Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter". Tidsrommet må være begrenset og Trondheim Hundeskoles kurs faller innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett. Kurs som varer i lengre periode kan likevel falle innenfor angrefristen. Vi gir likevel alle våre kunder 14 dagers angrefrist fra kjøpsdato men aldri kortere enn 72 timer før kursstart på kortvarige kurs. , og 3 uker før kursstart ved lengre utdanninger/ kurs over 20 timer.

Angrerett ved kurs som går over lengre tidsrom

På kurs som går utover «kortere tidsrom» vil kunden ha angrerett. Her er det 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema, og det må være mer enn 72 timer før kursstart for kurs over 20 timer, og  3 uker før kursstart ved lengre utdanninger/ kurs over 40 timer.

Ved bruk av angreretten ber vi om at du gir oss tydelig tilbakemelding om dette, via mail.  Legg ved et utfylt angrerettsskjema, skriv kort hvorfor du angrer salget, evt relevante vedlegg og husk et kontonummer som du vil ha pengene overført til.

Last ned angrerettskjema her (husk å vedlegge evt dokumentasjon):

Angrerett må benyttes innen kursets oppstart som beskrevet over. Dersom kunden angrer etter kurset har startet refunderer Trondheim Hundeskole ikke kursavgiften for påbegynte kurs, fordi Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. §12,a). Du kan derfor ikke starte på kurset, og deretter benytte angrefristen/melde deg av fordi vi ikke kan selge kursplassen din etter kurset er startet.

Hvis du ikke møter opp på kurs som du har reservert plass på, vil du ha brutt §11 i Angrerettloven, og du vil ikke få refundert kursavgift og er ansvarlig for å betale full kursavgift.

Påmelding

Ved påmelding på kurs hos Trondheim Hundeskole godtar du Trondheim Hundeskoles kjøpsvilkår.  

Tilbakebetalingsplikt

Hvis dere har rett på og benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten.

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.

bottom of page