Trondheim Hundeskole er en av Trondheims eldste hundeskoler og tilbyr en rekke muligheter for deg som har hund, hund med problemer, eller rett og slett vil lære mere om hund eller hundehold. Hos oss kan du finne alt fra lengre kurs som går over et år, et par måneder, til helge- og kveldskurs.

Vi tilbyr også individuelt tilpassede kursopplegg tilrettelagt for nettopp deg og din hund.

Trondheim Hundeskole har etablert flere utdanninger- både egne flerårige kurser og fått godkjent flere utdannigner for videregående skole og fagskole. Vi har også hatt i flere forskningsprosjekter med blant annet SINTEF, Veterinærhøyskolen og Universitetet i Ås, og vi har derfor flere vitenskaplige og ikke vitenskaplige publikasjoner. Pr.dags dato har vi et samarbeid med Røde Kors hvor vi godkjenner besøkshundekvipasjer og utvikler nye nasjonale retningslinjer for besøkshund på sykehjem. 

Treningsmetoder

Hos oss vil du lære oppdaterte metoder. Det innebærer at vi arbeider etter forskningsbaserte og etisk oppdaterte metoder som vi vet gir de beste langtidseffekter. I tillegg er de i tråd med dyrevelferdsloven. Vi mener også at kunnskap er ferskvare! Derfor går alle våre instruktører jevnlig på kurs og foredrag for å oppdatere seg og øke ferdighetene som instruktører.

Les om mer våre prosjekter og utdanninger under: 

Om oss

Visste du at...

...Vi har gjennomgående gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne våre?

På en skala fra 1-6  har vi et gjennomsnitt på 5,7!

Kursdeltakerne er blant annet svært fornøyd med: 

  • Godt faglig innhold

  • Dyktige og trivelige instruktører 

  • God stemning og takhøyde

  • Individuell veiledning

Vi evaluerer og oppdaterer alltid våre kurs, slik at kursopplevelsen skal være så god som mulig for nye kursdeltakere. 

...Vi er en opplæringsbedrift? 

Det betyr at vi stort sett alltid har instruktører på opplæring hos oss, og på den måten bidrar til å øke kunnskap og tetthet mellom instruktørene i Trøndelagsregionen.