Våre avdelinger 

Sørvest 

Avdeling sørvest holder sine kurs hovedsakelig på Skjetlein VGS, men benytter også andre områder på sørsiden av byen.  

NYTT fra 2019: 
Avdelingen holder også kurs på Melhus/Kvål ved Øya VGS! 

Hvis du ønsker å delta på kurs eller har behov for privattime, 

kan du komme i kontakt med avdelingen på e-post: 

sorvest@trondheimhundeskole.no 

Nordøst 

Avdeling nordøst holder sine kurs hovedsakelig på Dragvoll og Tunga, men benytter også Rotvoll og Voll Gård blant annet for teorikveld og passeringskurs for å nevne noe. 

Hvis du ønsker å delta på kurs eller har behov for privattime, kan du komme i kontakt med avdelingen på e-post: 

nordost@trondheimhundeskole.no

Vestnes, Møre og Romsdal

Vestnes, Møre og Romsdal er en nyoppstartet avdeling som tilbyr kurs, privattimer og atferdstimer.

Hvis du vil delta på kurs, har behov for privattime eller atferdstime, kan du komme i kontakt med avdelingen på

e-post: 

atferdmore@trondheimhundeskole.no 

Fosen

Fosen er en nyoppstartet avdeling som holder sine kurs i Rissa sentrum. Selv om det er en ny avdeling har de både utdanning og erfaring om hund.

Vi gleder oss til å ta i mot hunder og eiere fra hele Fosenområdet på kurs! 

Hvis du vil delta på kurs eller har behov for privattime, kan du komme i kontakt med avdelingen på e-post: 

fosen@trondheimhundeskole.no