top of page
Våre samarbeids- og forskningsprosjekter
 

Trondheim Hundeskole har alltid ønsket å vise hvor utrolig mye hunder og dyr faktisk kan. Vi har derfor gjennom flere år arbeidet systematisk med å avdekke mulige nytteområder for hunden. Vi har derfor i dag gjennomført flere spennende forsknings- og samarbeidsprosjekter med blant annet SINTEF og St. Olavs Hospital, Veterinærhøyskolen og Universtetet i Ås. Prosjektene er ganske alsidige og er innenfor blant annet områdene helse og sykdomsdeteksjon, miljøkjemi, miljøgifter og atferd.

 

Krefthundene:

Trondheim Hundeskole og St Olavs Hospital

25.09.2009: Norsk Kennel Klubb: Hundesport. Trening av krefthunder

 

VG: 16.01.06 Hunder lukter kreft
05.01.06 Schrødingers katt, NRK - Kreftprosjektet

NRK P1: 05.01.06 Norgesglasset,

Hunder kan lukte kreft

 

TV2 Nyhetene: 17.12.05: Hunder søker etter kreft

 

Oljesøkshunder:
SINTEF, Trondheim Hundeskole mfl

GEMINI- Sintef internavis 2007: Med tittelen "Nese for oljesøl" presenterer Statoil sin internavis samarbeidsprosjektet til MedNose (Trondheim Hundeskole) og Sintef.

Røde_Kors_Besøksvenn_med_Hund.JPG

Trondheim Hundeskole har mellom 2013 og 2017 vært med å utvikle Nasjonale Retningslinjer, instruktørkurs,  utdanning og godkjenningskriterier for Besøksvenn med Hund for Norges Røde Kors.

Dekkenprosjektet:
Veterinærhøyskolen og  Universitetet i Ås

Vi lærer hestene å gi beskjed om de vil ha dekken på eller av under ulike værforhold.

 

Formålet med dette prosjektet er å fremskaffe ytterligere kunnskap om hestens termoregulering og undersøke behovet for øket omgivende temperatur/tilleggsvarme og dekken ved lave temperaturer, også i kombinasjon med vind og regn

Trondheim Hundeskole har samarbeidet med NRK Newton over lengre tid, og et har resultert i en bok om dyrenes forunderlige verden. Boka har også vært månedens bok i Boklubbens barn, 

bottom of page