top of page
Iselin Jenssen.jpg

Iselin Jenssen
Instruktør avdeling Stjørdal 

Kurs jeg har tatt med egen hund: 

 • Instruktørkurs, Trondheim Hundeskole, 2023

 • Hundeaggresjon, forebygging og problemløsning, v/ Turid Buvik, 2023

 • Innkallingskurs, Trondheim hundeskole, 2022

 • Introduksjonskurs i Smeller, v/Stig Meier Berg, 2021

 • Onlinekurs i Spesialsøk, v/Stig Meier Berg, 2021

 • Modul II - spor på harde underlag, 14 timers kurs v/ Stig Meier Berg, 2021

 • Grunnkurs lydighet, SJFF, 2021

 • Hverdagslydighet, Oslo hundeskole, 2021

 • Valpekurs v/ Korstad hundetrening, 2020

Utdannelse og jobberfaring:

 • Instruktørkurs, Trondheim Hundeskole, 2023

 • Rådgivning og veiledning for PPT modul I og II, deler av Masterstudium v/NTNU, 2014-2015

 • Hovedfagsoppgave i Spesialpedagogikk, v/NTNU, 2002-2007

 • Praktisk pedagogisk lærerutdanning v/NTNU, 2003-2004

 • Examen Philosophicum, v/UiT, 1995

 • Pedagogikk; Grunnfag, Mellomfag, Forskningsmetoder (1996-2004)

 • Psykologi; Grunnfag, Innføring, Fagdidaktikk (1995-2002)

 • Sosiologi grunnfag; Innføring, Familiesosiologi, Organisasjon og arbeidsliv, Mediesosiologi, Oppvekstmiljø og sosialisering, Sosiologiske perspektiver på samfunnet, Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, Samfunnskunnskap, sosiologi og statsvitenskap fagdidaktikk, Samfunnskunnskap fagdidaktikk (1998-2003)

Kurs jeg holder:

 • Valpekurs

 • Ulike temakurs

Jeg gjennomførte instruktørkurset ved Trondheim hundeskole i 2022/2023, og  holder til på avdeling på Stjørdal. I første omgang vil vi tilby valpekurs, hverdagslydighetskurs, og aktiviseringskurs.

 

Jeg er utdannet spesialpedagog og jobber nå som spes.ped.ansvarlig ved en ungdomsskole. Jeg ser mange likheter med hvordan man lykkes i undervisning av barn med særskilte behov og trening av hund. Glede, motivasjon og mestringsopplevelser er avgjørende for å lykkes godt.

 

For meg er det viktig å skape en god relasjon og å gi hunden et meningsfullt liv. Hunden skal oppleve at jeg er en trygg og stødig fører, som ikke leder ham inn i vanskelige situasjoner. Min hvite gjeterhund er fortsatt ung, bare valpen, og vi har mange år foran oss med glede og utforskning av nye aktiviteter. Vi har fått prøve mye gjennom utdanningen ved Trondheim hundeskole, og jeg ser at han elsker alt av nesearbeid, men også lydighetsøvelser er noe han deltar på med glede og iver.

 

Jeg bestemte meg for å bli god på å lese hundens språk og uttrykk etter å tidligere ha hatt en hund med mye frykt i seg. Å lære seg sin egen hund å kjenne ser jeg på som svært viktig. Jeg er opptatt av gode hundemøter, og forsøker alltid å lese egen og andres hunder, for i størst mulig grad å sikre et trygt og godt hundemøte. For meg er det viktig å ha en trygg og stabil hund som kan omgås mennesker og dyr i alle situasjoner.

bottom of page