top of page
Iselin Jenssen.jpg

Iselin Jenssen
Instruktør
avdeling Stjørdal 

Kurs jeg har tatt med egen hund: 

 • Rallylydighetskurs, Selbu trekk- og brukshundklubb, 2023

 • Rallylydighetskurs, Grønvik hundetjenester, 2023

 • Hundeaggresjon, forebygging og problemløsning, v/ Turid Buvik, 2023

 • Instruktørkurs, Trondheim Hundeskole, 2023

 • Hundeaggresjon, forebygging og problemløsning, v/ Turid Buvik, 2023

 • Innkallingskurs, Trondheim hundeskole, 2022

 • Introduksjonskurs i Smeller, v/Stig Meier Berg, 2021

 • Onlinekurs i Spesialsøk, v/Stig Meier Berg, 2021

 • Modul II - spor på harde underlag, 14 timers kurs v/ Stig Meier Berg, 2021

 • Grunnkurs lydighet, SJFF, 2021

 • Hverdagslydighet, Oslo hundeskole, 2021

 • Valpekurs v/ Korstad hundetrening, 2020

Utdannelse og jobberfaring:

 • Instruktørkurs, Trondheim Hundeskole, 2023

 • Rådgivning og veiledning for PPT modul I og II, deler av Masterstudium v/NTNU, 2014-2015

 • Hovedfagsoppgave i Spesialpedagogikk, v/NTNU, 2002-2007

 • Praktisk pedagogisk lærerutdanning v/NTNU, 2003-2004

 • Examen Philosophicum, v/UiT, 1995

 • Pedagogikk; Grunnfag, Mellomfag, Forskningsmetoder (1996-2004)

 • Psykologi; Grunnfag, Innføring, Fagdidaktikk (1995-2002)

 • Sosiologi grunnfag; Innføring, Familiesosiologi, Organisasjon og arbeidsliv, Mediesosiologi, Oppvekstmiljø og sosialisering, Sosiologiske perspektiver på samfunnet, Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, Samfunnskunnskap, sosiologi og statsvitenskap fagdidaktikk, Samfunnskunnskap fagdidaktikk (1998-2003)

Kurs jeg holder:

 • Valpekurs

 • Hverdagslydighetskurs

 • Ulike temakurs

Jeg har vært en del av Trondheim hundeskole siden 2023, og er nå avdelingsleder ved avdeling Stjørdal!

Høsten 2023 startet vi opp etter noen års fravær, med fulle kurs og gode tilbakemeldinger. Vi vektlegger få deltakere på kursene våre, for å sikre at hver ekvipasje får god oppfølging med individuelle tilpasninger. I skrivende stund er vi i gang med vårt tredje valpekurs. Fremover vil vi også tilby ulike temakurs og hverdagslydighetskurs.

 

Jeg er utdannet spesialpedagog og har fokus på glede, motivasjon og mestringsopplevelser både når jeg jobber med barn og hunder. For meg er gode relasjoner viktig, og en god relasjon og glede i samspillet øker sjansene for å lykkes. Jeg er opptatt av at hundeførere skal være trygge og stødige og hjelpe hundene til å lykkes.

 

Jeg har en unghund på snart 16 måneder. Vi har prøvd ut ulike aktiviteter og hundesporter, og så langt merker jeg at alt av nesearbeid er forbundet med glede og iver. Også lydighetsøvelser og rallylydighet har falt i smak. For meg er målet med treningen å ha det gøy sammen med hunden min, og å oppleve at han synes det er gøy å være sammen med meg.

 

Jeg bestemte meg for å bli god på å lese hundens språk og uttrykk etter å tidligere ha hatt en hund med mye frykt i seg. Å lære seg sin egen hund å kjenne ser jeg på som svært viktig. Jeg er opptatt av gode hundemøter, og forsøker alltid å lese egen og andres hunder, for i størst mulig grad å sikre et trygt og godt hundemøte. For meg er det viktig å ha en trygg og stabil hund som kan omgås mennesker og dyr i alle situasjoner.

bottom of page