top of page
Turid_edited.jpg
Turid på jobb på Svalbard
Turid og Kaos i rallylydighet.JPG
I rallykonkurranse
Søk_i_Levanger.JPG
Aktiv med søkshunder
Whashinton Post.JPG
I media i over 180 land
Få en glad hun VG.JPG
Vår utrolige dyreverden.jpg

Turid 

Turid Buvik startet Trondheim Hundeskole, og du treffer henne på våre instruktørkurs, spesialsøkskurs, atferdsterapi, forskningsprosjekter og  har vært sendtral i utviklingen av retningslinjer og utdanningen for Besøksvenn med hund ( besøkshunder) hos Røde Kors.

Hun er også styreleder i NAS- Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr, som er fagorganisasjonen for Atferdsterapeuter i Norge.

 

Jeg har mer enn 18 år universitet og høyskoleutdannelse, men mye viktigere er de mer enn 30 årene er erfaring i forskning og praktisk arbeid med ulike dyrearter. Jeg har hatt fast spalte i Adresseavisen og Redningshunden, og jeg brukes også som sakkyndig av politi og rettsvesen. I tillegg  har jeg laget flere utdanninger godkjent av NOKUT.

 

Formell utdannelse:

2011:                   NTNU/lederutdanning: Internasjonal Forretningsutvikling

2008:                   NVH, Norges Veterinærhøyskole: Clinical Behavioural Medicine,

2005:                   PhD: NOVA: The Ontgeny of Behaviour

1999-2002:         Handelshøyskolen/BI: MBA – Master of Business and                                               Administration, bla strategisk ledelse, framtidsrettede                                             strategier.

1997:                   LMI: Godkjent Konsulent (Medisin grunnfag og lovverk)

1990 - 1995:       NTNU: Zoologi: Atferdsøkologi, hovedfagsnivå (Masterlevel)

 • Inkl. Etologi 1 og 2, Groudynamics mfl

 • Miljøforvaltning, hovedfagsnivå (Masterlevel)

 • Inkl. Lov og rett i offentlig forvaltning

                             NTNU/ALS: Pedagogisk seminar ny modell, 2 semester

                             NTNU: Lektor/flerfaglig lærer 4 fag, bla biologi og samfunnsfag

                             NTNU: Spesial pedagogikk: Atferdsproblemer, mel.f (Bachelor)

 

Spesialisert utdanning/trening av hund:

2019:               FearFree sertifiseringskurs, Raptus

2016:               Benchmarking, Morten Egtvedt, Canis Hundeskole

2005:               TagTeach sertifisert

2003:               1-årig Klikker instruktør, Canis Hundeskole

2000-2001:     Instruktør 1-årig, verdensomspennende org, IMMI

2000-2002:     Problem utreder, 2-årig. Eiker Hundeskole

2003- 2004:    1-åring spesialsøk sertifisering med to hunder, HundCampus

Helgekurs med og om hund siste årene:

2024: Simon Prins, Operant conditioning in working dogs

2023: Rachel Casey, Dog Trust, UK, Rehabilitation

2022 : Per Jensen, Stress og dyrevelferd  

2022: Gretta Ford, UK, How to succeed as a behaviour counsellor

2019: Anne Marit Stakkestad, Raptus, Fear Free

1990-d.d: Mer enn 50 helgekurser i atferd/ atferdsterapi:

Lars Fält:

 • Hundens språk og beteende

 • Valpens utvekling

 • Signaler og Beeteende analys

 • Flokk og flokkdynamikk

 • Hundmøter

Anders Hallgren:

 • Hundens sosiale liv

 • Stress, angst og fobier

 • Forstå din hund

Per Erik Sundgren:

 • Hundens genetikk

 • Mentalbeskrivning

Sarah Heath:

 • Behaviour theraphy

 • Sounds Scary

Steven Lindsay (Handbook of
Applied Dog Behavior and Training 1-3)

 • The dog and Training

Åsa Ahlbom og Agneta Geneborg

 • Raselære

Eva Bodfält

 • Fra valp til voksen

 Raymond  Coppinger

 • Dogs 

Per Jostein Matre og Sarah Heath

 • Om konsultasjon

Astrid Indrebø (NKK)

 • Genetikk, Avl og Oppdrett. 

 • NKKs oppdretterskole

Ann McBride, University of Southamton​

 • Angst og fobier

Kenneth Larsen​

 • Non kontingent forsterkning

Dr. Petra Mertens, University of Munich

 • Om Aggresjon 

Prof. Donald Broom

 • NAS Seminar om Dyrevelferd

Dr. med. vet. Bergljot Børresen, NMBU

 • NAS Seminar om Dyrevelferd

Prof. Bjarne Braastad, NMBU 

 • NAS Seminar om Dyrevelferd

 • Kattens Atferd

Ph.D BCBA Dorothea C. Lerman, Univerisity of Houston-Clear Lake

 • NAS Seminar Om bruk av Straff

Dorothea Selin ​

 • NAS Seminar om miljøberiking og problemløsing, hund og hest

Dr Cecilie Mejdell, NVH

 • Hest og atferd

Rudi De Mesteer og Jørgen Damkjær Lund

 • NAS Seminar om Aggresjon og Farlige hunder 

1990-d.d: Mer enn 30 helgekurser i ulike former for trening av selskapsdyr:

Spor, Blodspor og ettersøk (6 stk), blant annet:

 • Odd Ivar Gjersvik (NM vinner IPO-spor)

 • Stig Meyer Berg, Blodspor

 • Eiker Hundeskole, Sporkurs

Agility:

 • Arne Arrestad, Siddis Hundeskole: Grunnkurs Agility

 • Videregående kurs -føring, Arr Trondheim Hundeskole

 • Carpe Momentum, Emelie Johnson Vegh og Eva Bertilsson: Videregående kurs

Freestyle:

 • Carolyn Scott: How to do Freestyle 

Rallylydighet

 • Madeleine Wessman

Gjeterhundkurs:

 • Sør-Trøndelag Gjeterhundlag

 • Svein Helge Herrman 

                           

Relevant erfaring og forskningsformidling vedr naturmiljø/biologi:

2001-d.d: Trondheim Hundeskole*): Gründer og formell leder.

Trondheim Hundeskole er i kontakt med ca. 4000 hunder pr år, og har ca 12-20 instruktører.

Trondheim Hundeskole er en av de største hundeskolene i Midt-Norge, mer enn 16 000 hunder har vært i kontakt med oss.

Vi er en av de større praksiser nasjonalt på atferdsterapi, og mer enn 5000 hunder har fått hjelp.

Nasjonal og internasjonal foredragsholder:

Les mer: https://www.trondheimhundeskole.no

 

2004:             Barnesøkshund prosjektet

2005-2008:   Krefthund prosjektet

2005-d.d:      Fagkyndig i flere saker for lokal politi og domstoler
2008-d.d:      Miljøsøkshunder, PCB, Olje andre miljøgifter

2010-d.d:     Atferd hos hest, dekkenprosjektet  

2015-2017:   Laget nasjonale retningslinjer, kurs og instruktørkurs for Norges Røde kors for Besøkshunder

Erfaring i forskning og forskningsformidling vedr naturmiljø/biologi:

Arbeidsåret i det følgende er helårs fordelt mellom ulike prosjekter pga ulik sesong med mulighet for arbeid:
2009:                   Skrevet læreplan ny fagskole for Høyskole praktisk/teoretisk                                    selskapsdyr, godkjent av NOKUT          

2003:                   Skjetlein VGS: Faglig ansvarlig første hundelinje  (skrevet ny                                    læreplan godkjent NOKUT)

1997:                   Lærer Mosjøen videregående skole: Biologi og naturfag1993-1995:                   Norsk Institutt for Naturforskning, Vega prosjektet: lokal                                         oppfølger.

1993-1995:         Tysfjord Spekkhuggersafari: Faglig Ansvarlig og                                                           personalansvarlig

1993:                   Miljødepartementet/Havforskingsinstituttet:” Spekkhuggere

                             langs Norskekysten”: forsker

1991-1996:         Andenes Cetacean Research Unit: Forsker

 

Formelle forskningsprosjekter inkludert vit .publikasjoner:

2009- 2016:         Norsk Veterinærhøyskole, Norges Miljø- og biovitenskaplige                                    universitet, Norges Bioøkonomisk universitet, 3 prosjekter - 3                                 publikasjoner (blant 100 topp nedlastede i 3 mnd på Elsevier).

2008-2009:          SINTEF/Trondheim Hundeskole - Pollution detection                                                  technology – 1 sci. public

2006-2008:          SINTEF/Trondheim Hundeskole – Pollution detection in Arctic                                  environments – 2 sci. publ

2006-2008:          SINTEF/Trondheim Hundeskole – Verification of pollution                                        detection project – 1 sci. publ

2005-2008:          St. Olavs Hospital/Trondheim Hundeskole: Cancer detection                                    project – 2 sci publ (Acta Oncologica)

Annen relevant erfaring vedr. kommunikasjon til offentligheten:

Oppslag i mer enn 180 land siste 3 år – se egen mediaside

Internasjonal og nasjonal foredragsholder.

Fast spaltist i Adresseavisen 7 år, Redningshunden 3 år.

bottom of page