top of page
Turid_edited.jpg
Turid på jobb på Svalbard
Turid og Kaos i rallylydighet.JPG
I rallykonkurranse
Søk_i_Levanger.JPG
Aktiv med søkshunder
Whashinton Post.JPG
I media i over 180 land

Turid 

Turid Buvik startet Trondheim Hundeskole, og du treffer henne på våre instruktørkurs, spesialsøkskurs, atferdsterapi, forskningsprosjekter og  har vært sendtral i utviklingen av retningslinjer og utdanningen for Besøksvenn med hund ( besøkshunder) hos Røde Kors.

Hun er også styreleder i NAS- Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr.

 

Jeg har mer enn 18 år universitet og høyskoleutdannelse, men mye viktigere er de mer enn 30 årene er erfaring i forskning og praktisk arbeid med ulike dyrearter. Jeg har hatt fast spalte i Adresseavisen og Redningshunden, og jeg brukes også som sakkyndig av politi og rettsvesen. I tillegg  har jeg laget flere utdanninger godkjent av NOKUT.

 

Formell utdannelse:

2011:                   NTNU/lederutdanning: Internasjonal Forretningsutvikling

2008:                   NVH, Norges Veterinærhøyskole: Clinical Behavioural Medicine,

2005:                   PhD: NOVA: The Ontgeny of Behaviour

1999-2002:         Handelshøyskolen/BI: MBA – Master of Business and                                               Administration, bla strategisk ledelse, framtidsrettede                                             strategier.

1997:                   LMI: Godkjent Konsulent (Medisin grunnfag og lovverk)

1990 - 1995:       NTNU: Zoologi: Atferdsøkologi, hovedfagsnivå (Masterlevel)

 • Inkl. Etologi 1 og 2, Groudynamics mfl

 • Miljøforvaltning, hovedfagsnivå (Masterlevel)

 • Inkl. Lov og rett i offentlig forvaltning

                             NTNU/ALS: Pedagogisk seminar ny modell, 2 semester

                             NTNU: Lektor/flerfaglig lærer 4 fag, bla biologi og samfunnsfag

                             NTNU: Spesial pedagogikk: Atferdsproblemer, mel.f (Bachelor)

 

Spesialisert utdanning/trening av hund:

2019:               FearFree sertifiseringskurs, Raptus

2016:               Benchmarking, Morten Egtvedt, Canis Hundeskole

2005:               TagTeach sertifisert

2003:               1-årig Klikker instruktør, Canis Hundeskole

2000-2001:     Instruktør 1-årig, verdensomspennende org, IMMI

2000-2002:     Problem utreder, 2-årig. Eiker Hundeskole

2003- 2004:    1-åring spesialsøk sertifisering med to hunder, HundCampus

Helgekurs med hund:

1990-d.d: Mer enn 50 helgekurser i atferd/ atferdsbehandling, blant annet:

Lars Fält:

 • Hundens språk og beteende

 • Valpens utvekling

 • Signaler og Beeteende analys

 • Flokk og flokkdynamikk

 • Hundmøter

Anders Hallgren:

 • Hundens sosiale liv

 • Stress, angst og fobier

 • Forstå din hund

Per Erik Sundgren

 • Hundens genetikk

 • Mentalbeskrivning

Sarah Heath

 • Behaviour theraphy

Steven Lindsay

 • The dog

Åsa Ahlbom og Agneta Geneborg

 • Raselære

Eva Bodfält

 • Fra valp til voksen 

Anne Marit Stakkestad, Raptus, Fear Free,2019                            

 

1990-d.d: Mer enn 30 helgekurser i ulike former for trening av selskapsdyr:

Spor, Blodspor og ettersøk (6 stk), blant annet:

 • Odd Ivar Gjersvik (NM vinner IPO-spor)

 • Stig Meyer Berg

 • Eiker Hundeskole

Agility:

 • Grunnkurs Agility, Siddis Hundeskole

 • Videregående kurs -føring, Arr Trondheim Hundeskole

 • Videregående kurs, Emelie Johnson Vegh og Eva Bertilsson, Carpe Momentum

Freestyle:

 • Carolyn Scott

Rallylydighet

 • Madeleine Wessman

                           

Relevant erfaring og forskningsformidling vedr naturmiljø/biologi:

2001-d.d: Trondheim Hundeskole*): Gründer og formell leder. Er i kontakt med ca. 4000 hunder pr år, leder for 12-20 instruktører.

Trondheim Hundeskole er en av de største hundeskolene i Midt-Norge, mer enn 14 000 hunder har vært i kontakt med oss.

Vi er en av de større praksiser nasjonalt på atferdsterapi, mer enn 4000 hunder har fått hjelp.

Nasjonal og internasjonal foredragsholder:

Les mer: https://www.trondheimhundeskole.no

 

2004:             Barnesøkshund prosjektet

2005-2008:   Krefthund prosjektet

2005-d.d:      Fagkyndig i flere saker for lokal politi og domstoler
2008-d.d:      Miljøsøkshunder, PCB, Olje andre miljøgifter

2010-d.d:     Atferd hos hest, dekkenprosjektet  

2015-2017:   Laget nasjonale retningslinjer, kurs og instruktørkurs for Norges Røde kors for Besøkshunder

Erfaring i forskning og forskningsformidling vedr naturmiljø/biologi:

Arbeidsåret i det følgende er helårs fordelt mellom ulike prosjekter pga ulik sesong med mulighet for arbeid:
2009:                   Skrevet læreplan ny fagskole for Høyskole praktisk/teoretisk                                    selskapsdyr, godkjent av NOKUT          

2003:                   Skjetlein VGS: Faglig ansvarlig første hundelinje  (skrevet ny                                    læreplan godkjent NOKUT)

1997:                   Lærer Mosjøen videregående skole: Biologi og naturfag1993-1995:                   Norsk Institutt for Naturforskning, Vega prosjektet: lokal                                         oppfølger.

1993-1995:         Tysfjord Spekkhuggersafari: Faglig Ansvarlig og                                                           personalansvarlig

1993:                   Miljødepartementet/Havforskingsinstituttet:” Spekkhuggere

                             langs Norskekysten”: forsker

1991-1996:         Andenes Cetacean Research Unit: Forsker

 

Formelle forskningsprosjekter inkludert vit .publikasjoner:

2009- 2016:         Norsk Veterinærhøyskole, Norges Miljø- og biovitenskaplige                                    universitet, Norges Bioøkonomisk universitet, 3 prosjekter - 3                                 publikasjoner (blant 100 topp nedlastede i 3 mnd på Elsevier).

2008-2009:          SINTEF/Trondheim Hundeskole - Pollution detection                                                  technology – 1 sci. public

2006-2008:          SINTEF/Trondheim Hundeskole – Pollution detection in Arctic                                  environments – 2 sci. publ

2006-2008:          SINTEF/Trondheim Hundeskole – Verification of pollution                                        detection project – 1 sci. publ

2005-2008:          St. Olavs Hospital/Trondheim Hundeskole: Cancer detection                                    project – 2 sci publ (Acta Oncologica)

Annen relevant erfaring vedr. kommunikasjon til offentligheten:

Oppslag i mer enn 180 land siste 3 år – se egen mediaside

Internasjonal og nasjonal foredragsholder.

Fast spaltist i Adresseavisen 7 år, Redningshunden 3 år.

bottom of page