Turid på jobb på Svalbard
I rallykonkurranse
Aktiv med søkshunder
i media i over 180 land

Turid 

Turid Buvik startet Trondheim Hundeskole, og du treffer henne på våre instruktørkurs, spesialsøkskurs, atferdsterapi, forskningsprosjekter og besøkshundkurs i samarbeid med Røde Kors.

 

Jeg har mer enn 18 år universitet og høyskoleutdannelse, men mye viktigere er de mer enn 30 årene er erfaring i forskning og praktisk arbeid med ulike dyrearter. Jeg har hatt fast spalte i Adresseavisen og Redningshunden, og jeg brukes også som sakkyndig av politi og rettsvesen. I tillegg  har jeg laget flere utdanninger godkjent av NOKUT.

 

Formell utdannelse:

2011:                   NTNU/lederutdanning: Internasjonal Forretningsutvikling

2008:                   NVH, Norges Veterinærhøyskole: Clinical Behavioural Medicine,

2005:                   PhD: NOVA: The Ontgeny of Behaviour

1999-2002:          Handelshøyskolen/BI: MBA – Master of Business and                                               Administration, bla strategisk ledelse, framtidsrettede                                            strategier.

1990 - 1995:        NTNU: Zoologi: Atferdsøkologi, hovedfagsnivå (Masterlevel)

                                                         Inkl Etologi 1 og 2, Groudynamics mfl

                                                         Miljøforvaltning, hovedfagsnivå (Masterlevel)

                                                         Inkl Lov og rett i offentlig forvaltning

                            NTNU/ALS:        Pedagogisk seminar ny modell 2 semester

                            NTNU: Lektor/ flerfaglig lærer 4 fag, bla biologi og samfunnsfag,

                            NTNU:  Spesial Pedagogikk: Atferdsproblemer, mel.f (Bachelor)

1997:                   LMI:      Godkjent Konsulent (Medisin grunnfag og lovverk)

 

 

Spesialisert utdanning/trening av hund:

2016:                   Benchmarking, Morten Egtvedt, Canis Hundeskole

2000-2001:          Instruktør 1-årig, verdensomspennende org, IMMI

2000-2002:          Problem utreder, 2-årig. Eiker Hundeskole

2003:                    1-årig Klikker instruktør, Canis Hundeskole

2019:                    FearFree sertifiseringskurs, Raptus

2005:                   TagTeach sertifisert

2003- 2004:        1- åring spesialsøk sertifisering med to hunder, HundCampus

 

Helgekurs med hund:

1990 -            Mer enn 50 helgekurser i atferd/ atferdsbehandling blant annet

    Lars Fâlt:

        Hundens språk og beteende

         Valpens utvekling

         Signaler og Beeteende analys

         Flokk og flokkdynamikk

         Hundmøter

                            Anders Hallgren:

                                          Hundens sosiale liv

                                          Stress, angst og fobier

                                          Forstå din hund

                            Per Erik Sundgren

                                          Hundens genetikk

                                          Mentalbeskrivning

                            Sarah Heath

                                          Behaviour theraphy

                            Steven Lindsay

                                          The dog

                            Åsa Ahlbom og Agneta Geneborg

                                          Raselære

                            Eva Bodfält

                                          Fra valp til voksen

                                                       

 

1990-             Mer enn 30 helgekurser i ulike former for trening av selskapsdyr

 

                            Spor, Blodspor og ettersøk (6 stk) blant annet:

                                          Odd Ivar Gjersvik (NM vinner IPO-spor)

                                          Stig Meyer Berg

                                          Eiker Hundeskole

                            Agility:

                                          Grunnkurs Agility, Siddis Hundeskole

                                          Videregående kurs -føring, Arr Trondheim Hundeskole

                                          Videregående kurs, Emelie Johnson Vegh og Eva                                                                     Bertilsson, Carpe Momentum

                            Freestyle:

                                          Carolyn Scott

                            Rallylydighet

                                          Madeleine Wessman

                           

Relevant erfaring og forskningsformidling vedr naturmiljø/biologi:

2001- pågående   Trondheim Hundeskole*): Gründer og formell leder. –i kontakt med ca 4000 hunder pr år, leder for 12-20 instruktører.

En av de største hundeskolene i Midt-Norge, mer enn 14 000 hunder har vært i kontakt med oss

En av de større praksiser nasjonalt på atferdsterapi, mer enn 4000 hunder har fått hjelp

Nasjonal og internasjonal foredragsholder

Les mere: https://www.trondheimhundeskole.no

2005-pågående:   Fagkyndig i flere saker for lokal politi og domstoler.

2004:                   Barnesøkshund prosjektet

2005-2008:          Krefthund prosjektet

2008- pågående   Miljøsøkshunder, PCB, Olje andre miljøgifter

2010- pågående   Atferd hos hest, dekkenprosjektet  

2015-2017           Laget nasjonale retningslinjer, kurs og instruktørkurs for Norges Røde kors for Besøkshunder

 

 

Erfaring i forskning og forskningsformidling vedr naturmiljø/biologi:

Arbeidsåret i det følgende er helårs fordelt mellom ulike prosjekter pga ulik sesong med mulighet for arbeid:

2003:                   Skjetlein VGS: Faglig ansvarlig første hundelinje  (skrevet ny                                    læreplan godkjent NOKUT)

2009:                   Skrevet læreplan ny fagskole for Høyskole praktisk/teoretisk                                    selskapsdyr godkjent av NOKUT

1993-1995:          Norsk Institutt for Naturforskning, Vega prosjektet: lokal                                         oppfølger.           

1991-1996:          Andenes Cetacean Research Unit: Forsker

1993:                   Miljødepartementet/Havforskingsinstituttet:” Spekkhuggere la                                 ngs Norskekysten”: forsker

1993-1995:          Tysfjord Spekkhuggersafari: Faglig Ansvarlig og                                                           personalansvarlig

1997:                   Lærer Mosjøen videregående skole: Biologi og naturfag

 

Formelle forskningsprosjekter inkludert vit .publikasjoner:

2009- 2016:         Norsk Veterinærhøyskole, Norges Miljø- og biovitenskaplige                                universitet, Norges Bioøkonomisk universitet, 3 prosjekter- 3                                 publikasjoner. (blant 100 top nedlastede i 3 mnd på Elsevier).

2008-2009:          SINTEF/Trondheim Hundeskole- Pollution detection                                                 technology- 1 sci. public

2006-2008:          SINTEF/Trondheim Hundeskole – Pollution detection in Arctic                                environments- 2 sci. publ

2006-2008:          SINTEF/Trondheim Hundeskole – Verification of pollution                                       detection project – 1 sci. publ

2005-2008:          St. Olavs Hospital/Trondheim Hundeskole: Cancer detection                               project. 2 sci publ (Acta Oncologica)

 

 

Annen relevant erfaring vedr. kommunikasjon til offentligheten:

 

Oppslag i mer enn 180 land siste 3 år- se egen mediaside

Internasjonal og nasjonal foredragsholder.

Fast spaltist i Adresseavisen 7 år, Redningshunden 3 år.

Trondheim Hundeskole

 

kontakt@trondheimhundeskole.no

  • Facebook App Icon

© Trondheim Hundeskole